Матеріали до педагогічного аналізу діяльності дошкільного навчального закладу. Дайджест 4

Матеріали до педагогічного аналізу діяльності дошкільного навчального закладу. Дайджест 4

30.00 грн.

Запропоноване видання допоможе практично реалізувати можливості педагогічного аналізу як діяльності ДНЗ в цілому, так і освіти конкретної дитини раннього та дошкільного віку. Наведені матеріали допоможуть у запровадженні педагогічного аналізу в практику роботи сучасних дошкільних навчальних закладів. Призначено для інспекторів рай(міськ)во, завідувачів і методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних інститутів і коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільне виховання”.

Зміст

ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ
Аналіз заняття в процесі загальної дискусії
Аналіз інтеґрованого заняття
Моніторинґова експертиза заняття з навчання мови і розвитку
Орієнтовна схема аналізу заняття, на якому був присутній завідувач (методист)
Параметрический анализ
Психологічні компоненти освітньої діяльності на занятті
Самоаналіз і самооцінка заняття
Схема аналізу заняття (поява і розвиток відносин співпраці між дітьми і дорослими)
Схема спостереження та аналізу
Схема короткого самоаналізу заняття
Схема психологічного аналізу заняття
Технологія аспектного аналізу заняття
Технологія дидактичного (методичного) аналізу заняття
Технологія комплексного (повного) аналізу заняття
Технологія короткого (оцінювального) аналізу діяльності окремої дитини або групи дітей
Технологія параметричного (компонентного) аналізу заняття
Технологія педагогічного аналізу заняття
Технологія системного аналізу заняття
Технологія структурно-часового аналізу заняття
Технологія структурного (поетапного) аналізу чотирикомпонентного заняття
Технологія цільового аналізу заняття

РАННІЙ ВІК
Взаимодействие родителей с ребенком
Взаимодействие сотрудников с детьми
Изучение состояния речи ребенка раннего возраста
Критерии развития детей первого года жизни в условиях общественного воспитания
Критерии развития детей первого года жизни в условиях семейного воспитания
Развитие детей второго и третьего года жизни в условиях общественного воспитания
Развитие детей второго и третьего года жизни в условиях семейного воспитания
Стадії мовно-мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку
Шкала оцінки психічного розвитку

АНАЛІЗ ГРИ
Анализ особенностей проведения дидактических игр с дошкольниками
Анализ особенностей сюжетно-ролевой игры
Анализ работы воспитателя по развитию творчества детей при инсценировании литературного произведения
Взаимоанализ планирования сюжетно-ролевых
Выполнение ребенком роли и взаимодействие детей в игре
Орієнтовна картка аналізу керівництва іграми дітей з боку вихователя
Орієнтовна схема графічного аналізу календарного планування вихователями різних видів ігор
Орієнтовний перелік питань, що можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Ігрова діяльність дітей дошкільного віку”
Орієнтовний план діагностики сюжетно-рольової гри
Орієнтовний план спостереження за ігровою діяльністю дітей упродовж дня
Орієнтовні питання, які необхідно з’ясувати під час тематичного аналізу стану ігрової діяльності
Пам’ятка до бесіди з вихователем із проблем ігрової діяльності дітей
Развитие игровой деятельности
Орієнтовна схема аналізу спостережень за проведенням ігор із правилами
Схема аналізу додержання вихователем педагогічних умов щодо організації
ігрової діяльності дітей
Схема наблюдения за игрой
Схема спостереження за сюжетно-рольовою грою дітей

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Аналіз заняття із фізіолого-гігієнічних
Аналіз планування освітньої роботи в літній оздоровлювальний період
Аналіз середовища розвитку дитини в літній оздоровлювальний період
Запитання до педагогів під час аналізу проблеми “Фізичний розвиток і здоров’я”
Орієнтовний перелік питань, що можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Фізичний розвиток дошкільників”
Орієнтовні питання до аналізу стану оздоровлювальної роботи в групах раннього віку
Орієнтовний перелік питань, які можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного навчального закладу з проблеми “Особливості оздоровлювальної роботи з дітьми раннього віку”
Орієнтовні питання до аналізу стану фізичного розвитку дошкільників
Орієнтовні питання до тематичного аналізу рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дошкільників
Орієнтовні цілі для аналізу та контролю діяльності дітей і педагога
Карта-схема анализа занятия по обучению детей плаванию
Карта-схема анализа развлечения (праздника
Карта-схема анализа физкультурного досуга (развлечения, праздника)
Схема аналізу заняття із фізкультури
Физическое развитие и двигательная активность

АНАЛІЗ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
Структура системного підходу до аналізу діяльності вихователя і дитини під час мовленнєвого заняття
Аналіз заняття з навчання другої (близькоспорідненої) або іноземної мови (загальний)
Аналіз заняття з навчання другої (близькоспорідненої) або іноземної мови (поглиблений)
Схема перегляду заняття з ознайомлення дітей із довкіллям
Аналіз мовленнєвого заняття (психофізіологічний аспект)
Взаимодействие сотрудников ДУУ с детьми
Орієнтовні напрями планування роботи з навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Развитие общения ребенка со взрослыми
Речевое развитие ребенка
Схема аналізу тематичного заняття (з лексики)
Схема аспектного (поелементного) аналізу мовленнєвого заняття
Схема перегляду роботи з розвитку мовлення в повсякденному житті дітей
Схема повного (системного) аналізу заняття з навчання мови та розвитку мовлення
Схема самоаналізу мовленнєвого заняття
Напрями аналізу, контролю та діагностики стану навчання мови, розвитку мовлення, мовленнєвого спілкування
Тематичний аналіз планування роботи щодо мовленнєвого розвитку дітей

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
Карта-схема аналізу діяльності дітей на занятті з навчання грамоти

АНАЛІЗ ЛОГОПЕДИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Схема анализа логопедического занятия
Схема анализа логопедического занятия с заикающимися
Схема аналізу логопедичного заняття
Схема аналізу заняття вихователя в логопедичній групі дошкільного закладу

АНАЛІЗ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Аналіз заняття із формування елементарних математичних уявлень (ЕМУ) у дошкільників
Карта-схема аналізу діяльності дітей на занятті з ознайомлення з просторовими відношеннями
Карта-схема аналізу діяльності дітей на занятті з розвитку ЕМУ
Орієнтовний перелік питань, які можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Розумовий розвиток дітей дошкільного віку”
Орієнтовний план аналізу заняття із формування елементарних математичних уявлень
Орієнтовний план тематичного аналізу роботи дошкільного закладу з питань розвитку елементарних математичних уявлень у дітей
Развитие элементарных математических представлений в условиях ДУУ
Орієнтовні питання до тематичного аналізу стану розумового розвитку дошкільників

АНАЛІЗ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Орієнтовні питання до тематичного аналізу стану морального розвитку дошкільників
Орієнтовний перелік питань, що можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Морально-етичний розвиток дітей дошкільного віку”
Развитие представлений о человеке в истории и культуре в условиях ДУУ
Развитие представлений о человеке в истории и культуре в условиях семьи

АНАЛІЗ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Анализ занятия по изобразительной деятельности
Анализ музыкального занятия
Анализ развития творческих способностей дошкольника (изобразительных и музыкальных)
Орієнтовна схема аналізу рівня розвитку технічних навичок малювання в дітей дошкільного віку
Орієнтовна схема аналізу рівня розвитку навичок вирізування в дітей дошкільного віку
Орієнтовний перелік питань, які можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Естетичний розвиток дітей дошкільного віку”
Орієнтовний перелік питань, які можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Особливості організації зображувальної діяльності в дошкільному закладі”
Орієнтовні питання до тематичного аналізу стану естетичного розвитку дошкільників
Орієнтовні питання до тематичного аналізу рівня розвитку зображувальної діяльності в дошкільників
Развитие ребенка в конструктивной деятельности
Развитие ребенка в изобразительной деятельности
Развитие ребенка в музыкальной деятельности
Развитие ребенка в театрализованной деятельности

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
Анализ занятий по экологическому воспитанию дошкольников
Анализ условий для экологического воспитания дошкольников
Орієнтовні питання до тематичного аналізу стану ознайомлення з природою дітей дошкільного віку
Орієнтовний перелік питань, що можуть бути обговорені на педагогічній раді дошкільного закладу з проблеми “Екологічне виховання дошкільників”
Формирование экологической культуры детей в условиях семьи
Развитие элементарных естественнонаучных представлений в условиях ДУУ
Развитие элементарных естественнонаучных представлений в условиях семьи
Формирование экологической культуры детей в условиях ДУУ

АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анализ видов труда и их освоенности детьми данной возрастной группы
Анализ оборудования, необходимого для организации трудовой деятельности дошкольников
Орієнтовні питання аналізу стану трудового виховання дітей дошкільного віку
Примерные вопросы для беседы с детьми

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ
Оценка эффективности сотрудничества ДУУ и семьи по проблемам развития, воспитания и обучения ребенка
Развитие игровой деятельности в условиях семейного воспитания
Физическое развитие и развитие двигательной активности ребенка
Речевое развитие ребенка в условиях семейного воспитания
Развитие ребенка в изобразительной деятельности в условиях семейного воспитания
Развитие ребенка в музыкальной деятельности в условиях семейного воспитания
Развитие ребенка в театрализованной деятельности в условиях семейного воспитания
Развитие ребенка в конструктивной деятельности в условиях семейного воспитания
Оценка эффективности взаимодействия семьи и ДУУ по проблеме развития ребенка в разных видах деятельности (сводная таблица)
Развитие элементарных математических представлений в условиях семьи
Як скласти довідку про відвідування заняття
Орієнтовні варіанти пропозицій щодо висновків до заняття

Список використаних джерел

Додаткова інформація

Автор

Упор.: Крутій К.Л.

Видавництво

ЛІПС

Папір

офсетний

Формат

А4

Кількість сторінок

232 с.

Обкладинка

м’яка

Мова

українська, російська

Відгуки

Наразі немає відгуків.

Залиште перший відгук на “Матеріали до педагогічного аналізу діяльності дошкільного навчального закладу. Дайджест 4”