Духовність, духовна культура: проблеми, дослідження. Дайджест 3

Духовність, духовна культура: проблеми, дослідження. Дайджест 3

25.00 грн.

Запропоноване видання розкриває теоретичне обґрунтування духовності, духовної культури, духовного світу людини та практичні здобутки щодо духовно-етичного виховання ітей дошкільного віку. Наведені наукові статті та практичні рекомендації допоможуть у запровадженні вивчення, організації та керівництва духовно-етичним вихованням дітей дошкільного віку. Призначено для інспекторів рай(міськ)во, завідувачів і методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних інститутів і коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільне виховання”.

Зміст

Передмова

Розділ ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА
Тощенко Ж.Т. Теократия как форма взаимодействия религии и власти
Степаненко І.В. Духовність і життєва компетентність
Меньчиков Г.П. Духовная реальность человека. Духовность и религиозность
Железнов Ю.Д. Представление об истине, добре и красоте как основа взаимопонимания конфессий

Розділ ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ПРО КУЛЬТУРУ ДИТИНСТВА
Гусельцева М.С. Категория культуры в психологии и гуманитарных науках
Противоречия культуры в зеркале детства
Веселова Е.К. Психологические аспекты веры
Бех І.Д. Справедливість і несправедливість у міжособистісних взаєминах
Сергєєва В.Є. Про роль духовного катарсису у формуванні загальнолюдських цінностей
Горобец Т.Н. Любовь – духовная потребность в реализации жизненной стратегии
Монахов С.В. Феномен совестливости
Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Соотношение непосредственных и опосредствованных побудителей нравственного поведения детей
Сулейманян А.Г. Ритуал как средство формирования произвольности действий

Розділ ПЕДАГОГІЧНА НАУКА І ДУХОВНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Антропология и кризис духовности
Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації
Богуш А.М. Культурологічна парадиґма в спадщині В.О. Сухомлинського
Мухамеджанова Н.М. Формирование духовности как задача образования
Джуринский А.Н. Поликультурное воспитание в современном мире
Палаткина Г.В. Мультикультурное образование: современный подход к воспитанию на народных традициях
Вязникова Л.Ф. Ценности в образовании: выбор пути развития
Карпенко М.І. Духовний ідеал ноосфери і катарсична сутність
Тюріна Т.Г. Духовне виховання й самовиховання цілісної людини
Ахматов А.Ф. Нравственность и одухотворенное образование
Гасанов З.Т. Морально-этические и религиозные основы воспитания патриотизма и веротерпимости
Дежникова Н.С. Экологическое воспитание в контексте социокультурной динамики
Спирин Л.Ф., Барило О.С. К проблеме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
Филиппов Ю.В., Кольцова И.Н. Сказка в процессе социализации детей (сказочные и мифологические персонажи и ситуации в воспитательном процессе и структура его организации)

Розділ ПОГЛЯДИ ДУХОВЕНСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ДІТЕЙ
Захарченко М.В. Принципы регулирования отношений Государства и Церкви в сфере образования
Зеньковский В.В. Христианство и педагогическая деятельность
Рогозянский А. Педагогика в зеркале современности
Монахиня Магдалина. Мысли о детях в Православной Церкви сегодня
Проблемы исповеди детей
Главные задачи Православного воспитания

Розділ ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Потаповская О.М. “Подарок к празднику” Программа развивающего и коррекционного рукоделия для детей дошкольного возраста
Липницкая А.В. Программа нравственного воспитания дошкольников
Основы Православной культуры. Программа факультативного курса

 

 

 

Додаткова інформація

Автор

Упор.: Каплуновська О.М.

Видавництво

ЛІПС

Формат

А4

Рік видання

2007

Кількість сторінок

140 с.

Мова

українська

Відгуки

Наразі немає відгуків.

Залиште перший відгук на “Духовність, духовна культура: проблеми, дослідження. Дайджест 3”