Виховання без насилля. Дайджест 8

Виховання без насилля. Дайджест 8

60.00 грн.

Запропоноване видання розкриває питання теорії та практики щодо попередження насильства та захисту прав дитини в сім’ї та закладах освіти.
Наведені матеріали, які запропоновано різними авторами, допоможуть батькам та спеціалістам служб захисту дитини від насильства в системі дошкільної та початкової освіти коротко ознайомитись зі світовим досвідом щодо ненасильницького виховання та подолання наслідків насилля.
Призначено для спеціалістів із дошкільної освіти, керівників, практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів ДНЗ, вчителів початкової ланки, студентів ВНЗ зі спеціальностей “Психологія”, “Соціальна робота”.

Зміст

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Исторические аспекты проблемы насилия и жестокого обращения

Світовий досвід протидії жорстокому поводженню з дітьми  (автор Трубавіна І. М.)

Стан жорстокого поводження з дітьми в Україні (автор Петрочко Ж. В.)

Жорстоке поводження з дітьми: визначення понять (автори Левченко К. Б., Трубавіна І. М., Тюріна В. О.)

Причини і теорії виникнення жорстокого поводження з дітьми  (автори Бовть О. В., Трубавіна І. М., Тюріна В. О.)

Наслідки жорстокого поводження з дітьми (автори Левченко К. Б., Трубавіна І. М., Швед О. М.)

Факторы риска насилия и жестокого обращения с детьми

Общие последствия пережитого насилия

Міфи і факти про насильство в родині

Основні риси особистості, яка чинить насильство в сім’ї

Проблема насильства над дітьми та шляхи її вирішення (автори Різник Л. М., Лиховид О. Р.)

Тлумачення та розмежування термінів, пов’язаних із сексуальною та іншою експлуатацією дітей
(автори Орлеан А. М., Лизогуб Б. В.)

Мотиви й потреби як фактор насильницької поведінки (автор Тюріна В. О.)

Тілесні покарання дітей: ефективний засіб виховання чи порушення прав дитини? (автор Левченко К. Б.)

Вплив реклами на розвиток дітей (автор Черепаха К. В.)

Насилие как причина психологической травмы (автор Осипова А. А.)

Сексуальное насилие как причина серьезного жизненного кризиса (автор Осипова А. А.)

Допомога жертвам сексуального насильства (автор Васьківська С.В.)

Специфика физического насилия и его последствия для ребенка

Физическое насилие в семье. Интервенция: показания и ограничения в использовании
(авторы Алексеева И. А., Новосельский И. Г.)

Дети – свидетели насилия

Дети с суицидальными наклонностями

Специфика эмоционального (психического) насилия и его последствия

Психологическое насилие. Определение и виды (авторы Алексеева И. А., Новосельский И. Г.)

Специфика пренебрежения нуждами ребенка как одного из видов насилия и его последствия

Отсутствие заботы о ребенке и социально-педагогическая запущенность (авторы Алексеева И. А., Новосельский И.Г.)

Система защиты детей от насилия и жестокого обращения. Специалисты, работающие с детьми: основные компетенции и проблемы подготовки

Пренатальные (дородовые) истоки немотивированного насилия (автор Брехман Г. И.)

Аспекти соціальної роботи з попередження жорстокого поводження з дітьми (автор Трубавіна І. М.)

Звичаєве право як критеріальний механізм щодо правничо-педагогічної регуляції суспільного життя людини, протидії насилля, агресії, егоїзму, деструктивності у вихованні (автор Стефанюк С. К.)

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ ЗАХИСТУ ДИТИНИ ВІД НАСИЛЬСТВА В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Организация психологической помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения (авторы Алексеева И. А., Новосельский И. Г.)

Психологические методы работы с детьми, пережившими насилие (автор Гулина М. А.)

Методичні рекомендації щодо захисту дітей у закладах освіти (автори Трубавіна І. М. Колесникова О. В.)

Організаційні основи методичної роботи щодо захисту дітей від жорстокого поводження
(автори Трубавіна І. М., Дерев’янко Т. Є.)

Практичні рекомендації щодо психологічного супроводу дітей, які зазнали насильства

Алґоритм дій працівника закладу освіти при виявленні випадку жорстокого поводження з дитиною
(автори Буров С., Ясиновська М.)

Экстренная психологическая помощь детям, подвергшимся физическому насилию (групповая и индивидуальная работа) (автор Шапарь В. Б.)

Воспитание мужественности у мальчиков в дошкольном возрасте: мини-консультация для родителей (автор Байер О. Н.)

Орієнтовні плани семінарів із проблеми насильства: для педагогів ДНЗ; для батьків (автор Байєр О. М.)

Орієнтовні плани семінарів із проблеми насильства для педагогів початкової ланки освіти (автор Сироватко О. М.)
РОЗДІЛ ІІІ. ДІАГНОСТИКА НАСИЛЛЯ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Формы и методы работы с детьми, пережившими насилие. Общие стратегии и рекомендации. Диагностика насилия: принципы и методы (авторы Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф.)

Зловживання щодо дітей (основні ознаки і прояви)

Індикатори жорстокого поводження з дитиною

Методы диагностики посттравматического стрессового расстройстваи у детей: “Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей”

Методика “Чарівна квіточка”

Шкала оцінки власної компетентності (автори Прихожан Г. М., Толстих Н. Н.)

Методика “Вивчення мотивів взаємодії з дорослими”

Матеріали для проведення дослідження моральних якостей особистості дитини

Проективна методика визначення основних тенденцій і цінностей дітей “Чарівний світ” (автор Ігнатієва Н. Д.)
РОЗДІЛ ІV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ З ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Покажчик статей нормативно-правової бази України з питання попередження насильства та захисту прав дитини: Міжнародні документи; Конституція України; Закони України; Кодекси; Інструкції

Тезаурус

Бібліографія

Інтернет-посилання

Додаткова інформація

Автор

Упор.: Байєр О.М., Сироватко О.М., Чемодурова Ю.М.

Видавництво

ЛІПС

Папір

офсетний

Формат

А4

Кількість сторінок

300 с.

Обкладинка

м’яка

Мова

українська, російська

Відгуки

Наразі немає відгуків.

Залиште перший відгук на “Виховання без насилля. Дайджест 8”