Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту

Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту

20.00 грн.

У збірнику подано нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів, чинні на 2007 рік. Перше видання збірника вийшло у 1999 році, друге – у 2002, третє – у 2003, четверте – у 2005 році. Матеріали призначено для використання інспекторами, методистами районних (міських) відділів освіти, керівниками і педагогами ДНЗ.

Зміст

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Закон України “Про дошкільну освіту”
Про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.”. Наказ МОНУ від 17.09.2004 р. № 734
Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.
Концепція екологічної освіти (Витяг)
Розділ ІI. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ
Положення про дошкільний навчальний заклад
Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”
Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу. Наказ МОНУ, МОЗУ від № 240/165
Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп компенсуючого типу)
Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів. Постанова КМУ від 26.08.2002 № 1243
Про право перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільному навчальному закладі. Лист МОНУ від 19.05.2006 № 1/9-349
Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Наказ МОНУ від 24.07.2001 № 553
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Наказ МОНУ від 16.08.2004 № 658
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю. Наказ МОНУ від 23.03.2005 № 178
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю
Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Лист МОНУ від 17.08.2005 № 1/9-431
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах. Наказ МОЗУ і МОНУ від 01.06.2005 № 242/329
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Наказ МОНУ і МОЗУ від 17.04.2006 № 298/227
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу. Лист від 20.09.2001 № 1/9-319
Про запровадження першочергових заходів подолання йодної недостатності у населення України. Витяги з постанови Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України від 24.05.2001 № 58
Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ від 07.04.2005 № 204
Розділ ІIІ. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ
Порядок ліцензування освітніх послуг
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
Розділ IV. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ МОНУ від 07.11.2000 № 522
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. Методичний лист МОНУ від 06.06.2005 № 9/1-306
Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів
Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України. Лист МОНУ від 27.08.2000 № 1/9-352
Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору. Наказ МОЗУ та МОНУ від 09.03.2004 № 121/185
Розділ V. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Наказ МОНУ від 19.10.2001 № 691
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про психологічну службу системи освіти України
Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)
Положення про центральну та республіканську (АР Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-психологічні консультації
Про організацію діяльності реґіональних психолого-медико-психологічних консультацій. Наказ МОНУ від 17.08.2004 р. № 661
Розділ VІ. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії
Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів. Лист МОНУ від 15.06.2004 № 1/9-324
Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи. Лист МОНУ від 13.12.2001 № 1/9-439
Про зарахування часу роботи на посаді “психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Лист МОНУ від 18.05.2001 № 1/9-193
Етичний кодекс психолога
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України. Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 864

Додаткова інформація

Автор

Уклад.: Бакуменко В.В., Крутій К.Л., Погрібняк Н.В.

Видавництво

ЛІПС

Папір

офсетний

Формат

А5

Кількість сторінок

356 с.

Обкладинка

м’яка

Мова

українська

Відгуки

Наразі немає відгуків.

Залиште перший відгук на “Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту”